BYTČIANSKY ZÁMOK

Zámok Bytca 

Zámok, ako ho poznáme dnes, dal v rokoch 1571 – 1574 postaviť František Thurzo na mieste menšieho hradu z 13. storočia. Stavbou poveril majstra Giovanniho Kiliána z Milána. Počas palatinátu Juraja Thurza sa stal zámok jeho rezidenciou a súčasne z neho spravoval aj svoje ostatné panstvá, najmä oravské a lietavské. Po smrti jeho syna Imricha, ktorý bol na krátky čas zvolený za palatína, získali zámok Esterházyovci, pre ktorých však nebol hlavným sídlom. Mikuláš Esterházy bol však ďalším palatínom vlastniacim bytčiansky zámok. Esterháziovci zámok vlastnili do polovice 19. storočia, kedy ho získali Popperovci. V roku 1950 ho prevzal štát a o deväť rokov nato tu zriadil štátny archív. Zámkom a jeho históriou vás bude sprevádzať PhDr. Jana Kurucárová.

Ďalším programom bude rozprávka Polepetko v podaní Dramaťákov zo ZUŠ Bytča. Neobyčajný príbeh chlapca, inšpirovaný rozprávkou Petra Stoličného, ktorý sa vyberie do kráľa, aby sa stal svetom.


SYNAGÓGA

03 synagoga 

Murovaná stavba synagógy stála v Bytči už v roku 1801, ale jej súčasná podoba v neorománskom slohu je výsledkom stavebných aktivít Židovskej náboženskej obce na konci 19. a začiatku 20. storočia. Pôvodne bola len modlitebňou, neskôr v roku 1886 sa stala synagógou. Židovskej komunite zrejme slúžila až do záveru 19. storočia, kedy ju nahradila súčasná stavba synagógy postavená na jej mieste a dokončená v roku 1907 za finančnej podpory Popperovcov. Počas vojny slúžila synagóga ako skladový priestor a podobne aj počas socializmu napríklad ako sklad nábytku, hnojiva, alebo stajne pre kone, čo sa značne podpísalo pod jej žalostný stav.

Program v synagóge bude aj tento rok veľkolepý. Vystúpi v nej špeciálny hosť Bytčianskeho zámockého dňa, speváčka, skladateľka a držiteľka hudobných ocenení naprieč viacerými hudobnými žánrami, JANA KIRSCHNER.


 SOBÁŠNY PALÁC

06 sobasny palac 

Ako uhorský palatín dal v roku 1601 Juraj Thurzo vybudovať Sobášny palác, priestrannú budovu v predhradí, venovanú slávnostným rodinným príležitostiam, najmä svadobným hostinám svojich siedmich dcér. Z viacerých, najmä dekoračných detailov (výzdoba portálov, sgrafitové rámovanie okien, profilácia ríms a i.) možno usúdiť, že palác je dielom talianskych majstrov. Okrem iného bol aj miestom poslednej rozlúčky s palatínom Thurzom.

O program v Sobášnom paláci sa postarajú skúsení sprievodcovia a lektori Považského múzea v Žiline. Okrem toho, že si ho budete môcť prezrieť a vypočuť si odborný lektorský výklad, prezrieť si budete môcť aj stálu expozíciu venovanú uhorskému palatínovi Jurajovi Thurzovi, ktorého 450. výročie narodenia si tento rok pripomíname.